Коли приймати Ilive Prevent®
Превентивні заходи
лікування та профілактики: ВПЛ штами з високим онкогенний ризиком (16, 18, 31,33 і т.д.), прогресуюча дисплазія шийки матки, ерозії шийки матки, при блокаді інтерферону-альфа, -бета, гамма- при часто рецидивуючому герпесі першого і другого типу (ВПГ-1,2), фіброміоми, поліпи різного генезу, лейкоплакії різної етіології
В дерматології:
меланоми, базаліоми, плоскоклітинний рак, фіброми, невуси (родимки) підозрілої етіології
Вузловий зоб
Фіброматозні новоутворення
Аденоми різної локалізації

Чим допомагає Ilive Prevent®

Сприяє загальному зміцненню організму, підвищенню імунітету після і до вилучень різних новоутворень, лікування захворювань з середнім і високим онкогенних ризиком.
Завдяки унікальній нанотехнології композиція Ilive Prevent має здатність блукаючи в організмі розпізнавати вибірково негативно-заряджені клітини і комплекси, не вражаючи здорові клітини. Завдяки чому профілактує ризик онкоутворень в організмі.
Сприяє гармонізації клітин в організмі в період стресових станів і імуносупресії, що відбувається під різними факторами умов життя та екології сучасного часу.
Чому Ilive Prevent®
Формула
Натуральний безпечний склад - хороша переносимість.
Виробництво
Виготовлений на обладнанні, сертифікованому відповідно міжнародних стандартів ISO
Дослідження
Наявність об’ємних значних досліджень

Компоненти Ilive Prevent®

Ліпопептиди Bacillus Subtilis
Суфрактин: Sufractin A, Sufractin B, Sufractin C. Інтурини: Iturin A, Iturin B, Iturin C, Bacillomycin D, Mycosubtilin. Фенгіцини: Fengycin A, Fengicin B

Інструкція для застосування ILIVE PREVENT® капсули №40

Склад

1 капсула 350 мг містить:

Діюча речовина: Айлів – 2,4 mg(мг) – комплекс низькомолекулярних біологічно активних метаболітів Bacillus subtilis штаму ІВМ В-7321, які включають

Ліпопептиди: сурфактіни, фенгіціни, ітуріни, курстакин; бактеріоцини; полілізин; олігопептиди, нуклеотиди, амінокислоти.

Допоміжні речовини: крохмаль кукурудзяний – 343,1 mg(мг), ароматизатор – 4,0 mg(мг), консервант метилпарабен – 0,5 mg(мг). Не містить ГМО.

Діючі властивості компонентів

Завдяки унікальній нанотехнології, Ilive Prevent® виявляє здатність знаходити, розпізнавати ракові клітини в організмі, вибірково і ефективно взаємодіяти з їх негативно зарядженими мембранами при посередництві позитивно заряджених комплексів ліпопептидних сурфактантів Ilive Prevent® з іонами кальцію. Це дозволяє впливати безпосередньо на пухлину, не ушкоджуючи здорові тканини.

Механізм протипухлинної активності композиції Ilive Prevent® (Айлів Превент) носить загальний характер і здійснюється в основному за двома напрямками. Як за рахунок критичного дисбалансу електролітів з такими іонами як кальцій, калій і натрій, викликаного порообразуючою активністю ліпопептидів, специфічно вбудованих в цитоплазматичну мембрану пухлинних клітин і порушуючих їх проникність та функціонування. Так і за рахунок порушення проникності і, відповідно, мембранного потенціалу внутрішньої мітохондріальної мембрани, порушення роботи протонної помпи, що призводить до припинення синтезу АТФ у раковій клітині.

Реалізація протипухлинної дії Ilive Prevent® (Айлів) відбувається кількома шляхами.

  1. По мітохондріально-каспазному шляху апоптозу та зупинки клітинного циклу пухлинної клітини. Ліпопептиди сурфактіни, ітуріни і фенгіціни інгібують безліч сигнальних шляхів, відповідальних за розвиток раку, викликають індукцію програмованої клітинної смерті в пухлинних клітинах за рахунок порушення шляху Akt, інактивації MAPK і Akt-кінази, підвищення рівня активних форм кисню (АФК), запуску стресу ендоплазматичного ретикулуму (СЕР) та аутофагії ракових клітин. Виникнення сплеску АФК (АФК-«вибух») всередині ракових клітин є критичним стресом для їх росту і виживання.
  2. За рахунок протизапальної активності ліпопептидів. Шляхом блокування сигнального каскаду ядерного фактора каппа-B (NF-κB) відбувається запобігання виходу на поверхню клітини головного комплексу гістосумісності II класу (МПЗ-II), що блокує взаємодію антигенпрезентируючих клітин з Т-лімфоцитами.
  3. За рахунок антиангіогенезної і протиметастатичної активностей, перешкоджання проникненню судин в масив пухлинних клітин шляхом придушення експресії фактора росту ендотелію судин (VEGF), взаємодії інтуріна з білком MD-2 в рецепторному білковому комплексі MD-2 / TLR4, блокування каскаду ангіогенезу і прометастазної активності металопротеїназ навколо пухлинної клітини. Айлів сприяє інгібуванню інвазії, міграції та утворення колоній ракових клітин.
  4. За рахунок аутофагії і параптоза, викликаних впливом ліпопептидів Bacillus subtilis на пухлинну клітину, ракові клітини показують виникнення конденсації і маргіналізації хроматину, ядерного розкладання, набухання мітохондрій, ендоплазматичного ретикулуму, а також цитоплазматичних вакуолей.

Механізм підвищення загальної резистентності організму реалізується декількома шляхами. Ilive® проявляє противірусну, антибактеріальну, протигрибкову дію, пригнічує розвиток бактеріальних і грибкових біоплівок в організмі людини, протистоїть легеневій емболії, має виражену імуномодулюючу, противодіабетичну, протизапальну, антихолестеринову, тромболітичну та репаративну активності.

  1. Дія проти вірусів реалізується за рахунок проникнення ліпопептидних сурфактантів Ilive Prevent® в ліпідний бішар вірусу, що призводить до повної дезінтеграції оболонки. Її відсутність пояснює втрату вірусної інфекційності.
  2. Противогрибкова активність реалізується як за рахунок проникнення ліпопептидних сурфактантів Ilive® в ліпідний бішар грибка з подальшим порушенням проникності мембрани для ключових електролітів, так і за рахунок пригнічення глюкансінтази, зниження синтезу каллози клітинної стінки грибка, індукції апоптозу, розриву ланцюгів ДНК і каспаз-подібної активності. Ліпопептиди Ilive® також інгібують АТФазу мітохондріальної мембрани грибкової клітини і, таким чином, пригнічують її активність.
  3. Тромболітична активність ліпопептидних сурфактантів Ilive Prevent® обумовлена ​​посиленням активації проурокінази, що приводить до конформаційних змін в плазміногені, посилення плазмового лізису згустку, запобігання агрегації тромбоцитів, пригнічення утворення додаткових фібринових згустків, а також посилення фібринолізу з полегшеною дифузією фібринолітичних агентів. Ліпопептиди Ilive® мають переваги перед іншими тромболітичними агентами, оскільки вони мають менше побічних ефектів; отже, сурфактини Ilive® мають потенціал для довгострокового використання в якості тромболітичних агентів, що руйнують кров’яний згусток.
  4. Пригнічення мікробної адгезії і утворення біоплівок відбувається за рахунок проникнення ліпопептидів Ilive Prevent® в ліпідний бішар бактеріальної клітини з подальшим порушенням проникності мембрани для ключових електролітів, що реалізується за допомогою можливості ліпопептидних сурфактантів Ilive Prevent® до зменшення поверхневого і міжфазного натягу. Сурфактанти впроваджуються в ліпідний бішар бактерії, солюбілізують рідку фосфоліпідну фазу, хелатирують одновалентні і двовалентні катіони і змінюють проникність мембрани шляхом утворення пор і її розчинення за допомогою механізму, подібного механізму дії миючих засобів.
  5. Протизапальні ефекти проявляються за рахунок ослаблення активації ядерного чинника-κB (NF-κB), який бере участь у сигнальних шляхах механізмів запалення.
  6. Імуномодулююча дія проявляється за рахунок стимуляції вироблення ендогенного інтерферону.
Рекомендації щодо застосування

Дієтична добавка до раціону харчування за рекомендаціями лікаря – додаткове джерело біологічно активних речовин, отриманих з Bacillus subtilis, сприяє загальному зміцненню організму, сприяє зниженню ризику розвитку захворювання при високому рівні онконастороженості.

Ilive Prevent® може бути рекомендований в якості допоміжного засобу в комплексній терапії онкологічних захворювань та для профілактики при ризику розвитку злоякісних новоутворень: нейроонкології, колоректального раку, раку легенів, раку молочної залози, меланоми, раку печінки, мієломи, раку передміхурової залози, яєчників, тіла матки та інших видів.

Ilive Prevent® сприяє загальному зміцненню організму, підвищенню імунітету під час хіміотерапії, променевої терапії, брахітерапії, до та після оперативних втручань.

На відміну від зв’язування з Толл-подібними рецептороми (які здатні змінити свою зв’язуючу здатність до лікарських засобів, завдяки різноманітним мутаціям в пухлинних клітинах), подвійний загальний механізм дії композиції Ilive® припускає, що мутації не можуть перешкодити протипухлинній дії і призвести до вироблення несприйнятливості до засобу.

Спосіб застосування

Дорослим і дітям з 12 років по дві капсули на добу за 30 хвилин до їжі або прийому лікарських засобів протягом 20 днів. Курс повторюють після 10-денної перерви. Рекомендована кількість курсів 2 – 4 на рік. В інших випадках строки та кратність застосування необхідно узгоджувати з лікарем індивідуально.

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.

Перед застосуванням потребує консультації лікаря.

Рекомендовано під час проходження курсу Ilive Prevent® дотримуватися спеціальної дієти: знизити кількість швидких вуглеводів в їжі; збільшити кількість овочів, вживати багато рідини.

Застереження при застосуванні

Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів продукту.

Застереження: вагітним, жінкам, що годують немовля та дітям застосовувати тільки за рекомендаціями та під наглядом лікаря.

Несумісність. Не слід застосовувати з алкоголем, який може знизити дію засобу; також з іншими імуномодуляторами через непередбачуваність взаємодії.

Форма випуску

Тверді желатинові капсули кишковорозчинні по 10 у блістері, по 4 блістери в картонній коробці. Не є лікарським засобом.

ТУ У 10.8-33558748-005:2017

Умови зберігання та термін придатності

Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці, сухому, захищеному від сонячних променів приміщенні при температурі від 2 ° С до 25 ° С. Дата виробництва вказана на упаковці. Термін придатності – 3 роки з дня виготовлення.

Виробник

ТОВ «Фармацевтична компанія «Елемент здоров’я», Україна, 03062, м. Київ, вул. Естонська, д. 120, тел. (044) 364-86-03, 098-522-03-03, 095-872-03-03

Ilive Prevent® розроблений «НДВ ЛБ Біотех» м.Київ

Знайти в аптеках вашого міста
Для вибору аптеки у вашому місті перейдіть за посиланням