Елемент здоров`я

Компанія "Елемент здоров`я" - це українська компанія зі спеціалізацією в галузі наук про життя, а саме - охорони здоров'я.

Якість продукції

Продукти, які ми пропонуємо, пройшли лабораторні та клінічні дослідження, сертифіковані і супроводжуються всією необхідною дозвільною документацією. Процес розробки від ідеї до виведення продукту на ринок знаходиться під ретельним контролем на всіх етапах.
(044) 364-68-03 вул. Естонська, 120, м.Київ, Україна, 03062
ukenru

Що таке пробіотик? Визначення «пробіотик» ввели Havenaar та Huis In’t Veld, і означало...


Що таке пробіотик?

Визначення «пробіотик» ввели Havenaar та Huis In’t Veld, і означало воно «препарат або продукт, який містить певні види живих мікроорганізмів в достатній кількості, які змінюють мікрофлору в організмі шляхом впровадження, тим самим виявляє позитивну дію на здоров’я організму хазяїна». Сьогодні відомі понад 1500 клінічних досліджень з використання пробіотиків для профілактики та лікування різних захворювань.

Які захворювання, повязані з кишківником, коригуються за рахунок пробіотиків?

Для клінічної педіатрії актуальні роботи із вивчення ролі пробіотиків у гастроентерології та інфектології, зокрема з метою профілактики гострої інфекційної діареї в дитячому віці. Результати кількох рандомізованих контрольованих досліджень продемонстрували, що застосування пробіотиків запобігає розвитку гострої інфекційної діареї у дітей. Особливо це стосується молочних сумішей, що в своєму складі містять Lactobacillus rhamnosus, яка в процесі своєї життєдіяльності виділяє побічні продукти, такі як: кислоти, анти-поверхнево-активні речовини та пероксид водню. Ці речовини перешкоджають розвитку патогенних бактерій, які віддають перевагу більш лужному середовищу.

Щодо лікування гострої інфекційної діареї, слід відзначити результати досліджень, які показали скорочення тривалості гострого гастроентероколіту при додаванні до комплексу лікування пробіотичних бактерій виду Lactobacillus acidophilus, вона продукує молочну кислоту, яка забезпечує високу кислотність середовища і створює несприятливі умови для життєдіяльності кислоточутливих патогенних і умовно-патогенних бактерій (стафілококи, протеї, ентеропатогенні кишкові палички). Експерти Європейського товариства педіатричної гастроентерології, гепатології та нутриціології (The European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition, далі ESPGHAN) рекомендують для лікування гострої діареї у дітей лактобацил і сахароміцети виду Saccharomyces boulardii, чия пряма антимікробна дія встановлена щодо цілого ряду збудників кишкових інфекцій, умовно-патогенних мікроорганізмів і найпростіших: Salmonella typhimurium, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli, Shigella dysenteriae, Entamoeba histolitica, Giardia lamblia, Candida albicans, C. krusei, C. pseudotropicalis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus та ін. Також S. boulardii стійка до дії більшості антибіотиків, що дозволяє використовувати її разом з антибіотиком для захисту нормального мікробіоценозу кишечника.

Привертають увагу дослідження щодо діареї, асоційованої з прийманням антибіотиків. Прийнято виділяти два її варіанти: ідіопатичний (самостійний) та асоційований з інфікуванням Clostridium difficile. Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації гастроентерологів (2011), при  ідіопатичній антибіотикасоційованій діареї доведена ефективність застосування Saccharomyces boulardii і лактобацил. Дані про ефективність пробіотиків для запобігання інфекції Clostridium difficile суперечливі, що вимагає подальшого проведення досліджень. Однак, у систематичному огляді продемонстровані обнадійливі результати використання пробіотичних штамів у поєднанні з протиклостридіозними антибіотиками для запобігання рецидивам C. difficile-інфекції.

Робочою групою ESPGHAN рекомендовано призначення пробіотиків для профілактики розвитку антибіотикасоційованої діареї – рівень доказовості І (достовірність рекомендації доведена в результаті багатьох досліджень (рандомізовані дослідження, метааналіз, аналіз великих регістрів).

Слід зазначити, що згідно з Маастрихтським консенсусом V1, застосування дріжджів виду Sacharomyces boulardii дозволяє підвищити ефективність ерадикації Н. pylori2 та знизити рівень гастроінтестинальних побічних ефектів лікування.

З якими іншими захворюваннями здатні впоратись пробіотики?

Проведено багато досліджень застосування пробіотиків для профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій. Вони неоднорідні щодо штамів пробіотиків, способу їх застосування. Результати цих досліджень різні, часто суперечливі, а якість доказів низька. Так, у низці систематичних оглядів і метааналізів повідомляється про позитивний, хоча і незначний, ефект пробіотиків при первинній профілактиці інфекцій дихальних шляхів. У систематичному огляді Georgia Veras de Araujo (2015) описано 11 рандомізованих клінічних досліджень за участю 2417 дітей віком до 10 років. Аналіз досліджень показав позитивний вплив пробіотиків на скорочення тривалості та зменшення кількості нових епізодів гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей. Однак у систематичному огляді M.A. Amaral (2017) описано 21 клінічне дослідження за участю 6603 дітей, у якому не виявлено доказів на користь впливу пробіотиків на частоту розвитку респіраторних інфекцій. Отже, ця проблема потребує подальшого вивчення.

Робоча група ESPGHAN рекомендувала також призначення пробіотиків дітям, що часто хворіють, при рецидивуючих інфекціях респіраторного тракту з метою профілактики ускладнень у вигляді антибіотикасоційованої діареї.

Важливим напрямком вивчення пробіотиків є їх застосування при алергічних захворюваннях. Всесвітня алергологічна організація визнала важливу роль мікрофлори кишечника в формуванні алергії. Був проведений метааналіз наявних рандомізованих досліджень і довели, що застосування пробіотиків при алергічному риніті асоційоване зі зменшенням вираженості симптоматики та зниженням частоти використання лікарських препаратів.

Низка сучасних рекомендацій ґрунтується на доцільності використання пробіотиків у пацієнтів з атопічним дерматитом. За деякими даними, застосування пробіотичних препаратів сприяє зниженню індексу тяжкості ураження шкіри при атопічному дерматиті.

Особливо важливе вивчення використання пробіотиків для профілактики різних алергічних захворювань. В 2015 році був опублікований метааналіз досліджень, у якому підсумували дані обстеження 4755 дітей. Дослідження відрізнялися за своїм дизайном, зокрема пробіотики призначали як матерям під час вагітності, а іноді й годування груддю, так і дітям протягом певного часу. Незважаючи на відмінності в дизайні досліджень і різницю в застосовуваних штамах пробіотиків, автори зробили висновок, що вживання таких засобів у період вагітності і/або протягом перших 6 місяців життя дітей забезпечую статистично значуще зменшення ризику розвитку атопічного дерматиту.

Перспективне вивчення прийому пробіотиків і при такій проблемі, як ожиріння. Епідеміологічні дослідження показали, що зміна складу гастроінтестинальної мікробіоти асоційована з ожирінням у дітей і підлітків. Її реструктурування використанням мультиштамових пробіотиків може сприяти зменшенню маси тіла.

Так, використання лакто- і біфідобактерій у період вагітності знижує ризик розвитку центрального ожиріння у дітей 6-річного віку. Також було визначено, що включення пробіотиків в комплексне лікування дітей з ожирінням забезпечує більш виражений глюкозознижуючий ефект та зменшення маси тіла порівняно з монодієтотерапією. Проте, безумовно, в лікуванні дітей з ожирінням пробіотики слід поєднувати з модифікацією способу життя.

Розглядаючи перспективи профілактичного та терапевтичного впровадження пробіотиків у педіатричну практику, слід підкреслити доцільність використання синбіотика Ентеронорм. Це вітчизняний препарат який містить в собі;

  • 4 види лактобактерій, які стимулюють перистальтику кишківника, сприяють виведенню токсинів, синтезу вітамінів групи В, К, біотину, фолієвої та аскорбінової кислот, продукують молочну кислоту и бактеріоцини (натуральні антибіотики), які пригнічують ріст патогенних та умовно-патогенних мікробів, мають протизапальну, антиалергічну, імуномодулюючу та протипухлинну дії, приймають участь в синтезі незамінних амінокислот, регулюють метаболізм жовчних кислот, холестерину, стимулюють розмноження біфідобактерій, їх кислотопродукцію;
  • 2 види біфідобактерій, що складають основу мікрофлори кишківника (85-90% у дорослих, до 95% у дітей). У процесі життєдіяльності утворюють органічні кислоти (які пригнічують розвиток патогенної мікрофлори), стимулюють лімфоїдний апарат, синтез імуноглобулінів, сприяють зменшенню проникності судинно-тканинних бар’єрів для токсичних продуктів, проявляють протипухлинну активність. Крім того, біфідобактерії беруть участь у синтезі та всмоктуванні вітамінів групи В, вітаміну К, фолієвої та нікотинової кислот, сприяють синтезу незамінних амінокислот, кращому засвоєнню солей кальцію, вітаміну D, мають антианемічну, антирахітичну та антиалергічну дії;
  • Біоентеросептик Sacharomyces boulardii мають виражений прямий антагонізм, пов'язаний зі здатністю Saccharomyces boulardii конкурентно витісняти патогенні та умовно-патогенні мікроорганізми та гриби, що порушують мікробіоценоз кишківника. Генетично зумовлена стійкість Saccharomyces boulardii до дії антибіотиків дозволяє застосовувати їх для захисту нормального мікробіоценозу при прийомі одночасно з іншими антибактеріальними препаратами. Saccharomyces boulardii проходять через шлунково-кишковий тракт в незмінному вигляді без його колонізації і виводяться з організму через 2-4 дні після прийому;
  • Олігофруктоза та інулін виступають субстратом, який стимулює ріст і активність пробіотичних мікроорганізмів, забезпечуючи їм оптимальне середовище і кращу конкурентоздатність;
  • Селен являється природнім антиоксидантом, який необхідний для оптимального функціонування ендокринної та імунної систем, профілактики новоутворень, приймає участь в модуляції протизапальної дії тощо.

Отже, можна зробити висновок про те, що унікальний склад Ентеронорму впливає на всі ланки розвитку патологічних процесів, що можуть відбуватись в організмі через порушення якісного та кількісного складу мікробіоти.

Робіть вибір на користь свого здоров’я та будьте щасливі!

 

Джерело інформації:

Янковський, Д. С. Сучасні та перспективні питання використання пробіотиків у клінічній педіатрії / Д. С. Янковський [и др.]. - С.39. Інші автори: Кривопустов С.П., Салтанова С.Д., Слюсар Н. А., Купкіна А. В., Димент Г. С.

 

1У 90-х роках минулого століття фахівці, що займались проблемою хелікобактеріозу, намагались впорядкувати накопичені знання в області вивчення інфекції Helycobacter pylori і сформулювати загальні правила, та напрямки в діагностиці та лікуванні хелікобактерної інфекції. Великі зусилля в цьому напрямку докладала Європейська група по вивченню H. pylori (European Helicobacter pylori Study Group), заснована в 1987 р. У результаті діяльності цієї групи в 1996 р в голландському місті Маастрихт був прийнятий консенсус щодо проблеми хелікобактеріозу, який отримав назву «Маастрихтський консенсус». З тих пір, за традицією, всі наради, незалежно від місця проведення, стали носити назву Маастрихтських консенсусів.

2 Це бактерія, що інфікує шлунок і 12-палу кишку та викликає такі захворювання як: хронічний гастрит, виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки, MALT-лімфома і некардіальний раку шлунку.    Підписуйтесь на новини компанії