Оптимальна ентеросорбція в практиці лікаря дерматовенеролога

08.07.19

26 вересня 2018 року у Харкові було проведено Обласний день фахівця – лікаря дерматовенеролога, на якому були присутні більше 80 спеціалістів лікарів дерматовенерологів Харківської області.

Окрім питань організаційного характеру під час зібрання були розглянуті новітні підходи в лікуванні дермато-венерологічної патології. Директор КНП ХОР «Обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер № 1», к.м.н. Лариса Вадимівна Рощенюк  в лекції «Атопічний дерматит. Сучасний погляд на проблему» розкрила сучасні тенденції та можливості удосконалення підходів до лікування атопічного дерматиту. Велику увагу присутніх спеціалістів було привернуто до проблеми лікування акне, сучасні тенденції та напрямки удосконалення надання спеціалізованої допомоги під час лекції «Інноваційні підходи до лікування акне». Гастроентеролог вищої категорії КНП ХОР «Обласна дитяча клінічна лікарня» Левченко Юлія Олександрівна наголосила на зв’язок захворювань шкіри з гастроентерологічною патологією та можливості удосконалення підходів до лікування пацієнтів з суміжною патологією. Лікарі заслухали доповідь представника компанії «Елемент здоров’я» Ковальчук Ірини Ігорівни про можливості ентеросорбції в практиці лікаря дерматовенеролога. В своїй доповіді Ірина Ігорівна продемонструвала роль ентеросорбції в лікуванні алегродерматозів, псоріазу та акне, розкрила можливості поєднання комбінованого поліфункціонального природно-мінерального ентеросорбенту Ентероклін зі стандартною терапією.

Ентероклін – ентеросорбент з вираженими сорбційними властивостями, має дезінтоксикаційний, протимікробний, антиоксидантний, гепатопротекторний, гіполіпідемічний ефекти. Комплексна дія Ентероклін обумовлена раціональним поєднанням сорбуючих і пребіотичних компонентів і проявляється у запобіганні колонізації кишківника патогенною й умовно-патогенною мікрофлорою, активній адсорбції з травного тракту і виведенні з організму ендогенних та екзогенних токсичних речовин різного походження (у тому числі харчових та бактеріальних алергенів, мікробних ендо- та екзотоксинів), поліпшенні функціонування травної системи, нирок, імунної реактивності організму, що в свою чергу сприяє більш швидкому одужанню.

Відомо про зв’язок порушення мікробіоценозу кишківника з дерматологічними захворюваннями: дизбіоз кишківника виявляють у 86% пацієнтів з псоріазом*, майже у всіх пацієнтів з алергодерматозами**. Серед засобів, дія яких спрямована на нормалізацію мікрофлори кишківника  на увагу заслуговує Ентеронорм – полікомпонентний синбіотик. Ентеронорм являє собою раціональну комбінацію пробіотичного комплексу та пребіотичних компонентів, які в поєднанні із мікроелементом селеном, забезпечують синергічну дію для відновлення та підтримання нормальної мікрофлори, покращення функціонування травної системи та детоксикації організму, пригнічення росту та розвитку патогенних мікроорганізмів, профілактики ендокринопатій та асоційованих з ними захворювань, рецидивів хронічних захворювань, для підвищення резистентності організму проти несприятливих факторів та інфекцій.»

*А.С. Нестеров і співавт., Патогенетичного значимі зміни мікрофлори товстого кишківника при псоріазі, УЛЬЯНІВСЬКИЙ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ, 1, 2015

**Я.Ф. Кутасевич і співавт., Ступенева ентеросорбція як оптимальний метод корекції мікробіоценозу кишківника у хворих на алергодерматози, ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА ВЕНЕРОЛОГІЯ, № 1, 2016