Коли приймати Айлів®
До початку застосування
хіміотерапевтичних препаратів
Одночасно з проведенням
хіміотерапії і після її закінчення
Після хірургічного втручання
незалежно від курсів хіміо- або променевої терапії
Для профілактики при ризику
розвитку злоякісних новоутворень

Чим допомагає Айлів®

Сприяє загальному зміцненню організму, підвищенню імунітету під час хіміотерапії, променевої терапії, брахітерапії, до і після оперативних втручань.
Має здатність знаходити, розпізнавати ракові клітини в організмі, вибірково і ефективно взаємодіяти з їх негативно зарядженими мембранами при посередництві позитивно заряджених комплексів ліпопептідних сурфактантов Ilive® з іонами кальцію.
В якості допоміжного засобу в комплексній терапії онкологічних захворювань та для профілактики при ризику розвитку злоякісних новоутворень: нейроонкології, колоректального раку, раку легенів, раку молочної залози, меланоми, раку печінки, мієломи, раку передміхурової залози, яєчників, тіла матки та інших видів.
Чому Айлів®
Формула
Натуральний безпечний склад - хороша переносимість.
Виробництво
Виготовлений на обладнанні, сертифікованому відповідно міжнародних стандартів ISO
Дослідження
Наявність об’ємних значних досліджень

Компоненти Айлів®

Ліпопептиди Bacillus Subtilis
Суфрактин: Sufractin A, Sufractin B, Sufractin C. Інтурини: Iturin A, Iturin B, Iturin C, Bacillomycin D, Mycosubtilin. Фенгіцини: Fengycin A, Fengicin B

Інструкція для застосування ILIVE® капсули №40

Склад

1 капсула 350 мг містить:

Айлів 7,5 мг – комплекс низькомолекулярних біологічно активних метаболітів Bacillus subtilis штаму IBM B-7321, які включають ліпопептидні сурфактанти: сурфактіни, ітуріни, фенгіціни; ліпопептиди: сурфактіни, фенгіціни, ітуріни; полілізин; олігопептиди, нуклеотиди, амінокислоти.

Допоміжні речовини:

крохмаль кукурудзяний, ароматизатор, консервант. Не містить ГМО.

Діючі властивості компонентів

Механізм протипухлинної активності композиції Ilive® (Айлів) носить загальний характер і здійснюється в основному за двома напрямками. Як за рахунок критичного дисбалансу електролітів з такими іонами як кальцій, калій і натрій, викликаного порообразуючою активністю ліпопептидів, специфічно вбудованих в цитоплазматичну мембрану пухлинних клітин і порушуючих їх проникність та функціонування. Так і за рахунок порушення проникності і, відповідно, мембранного потенціалу внутрішньої мітохондріальної мембрани, порушення роботи протонної помпи, що призводить до припинення синтезу АТФ у раковій клітині.

Реалізація протипухлинної дії Ilive® (Айлів) відбувається кількома шляхами.

  1. По мітохондріально-каспазному шляху апоптозу та зупинки клітинного циклу пухлинної клітини. Ліпопептиди сурфактіни, ітуріни і фенгіціни інгібують безліч сигнальних шляхів, відповідальних за розвиток раку, викликають індукцію програмованої клітинної смерті в пухлинних клітинах за рахунок порушення шляху Akt, інактивації MAPK і Akt-кінази, підвищення рівня активних форм кисню (АФК), запуску стресу ендоплазматичного ретикулуму (СЕР) та аутофагії ракових клітин. Виникнення сплеску АФК (АФК-«вибух») всередині ракових клітин є критичним стресом для їх росту і виживання.
  2. За рахунок протизапальної активності ліпопептидів. Шляхом блокування сигнального каскаду ядерного фактора каппа-B (NF-κB) відбувається запобігання виходу на поверхню клітини головного комплексу гістосумісності II класу (МПЗ-II), що блокує взаємодію антигенпрезентируючих клітин з Т-лімфоцитами.
  3. За рахунок антиангіогенезної і протиметастатичної активностей, перешкоджання проникненню судин в масив пухлинних клітин шляхом придушення експресії фактора росту ендотелію судин (VEGF), взаємодії інтуріна з білком MD-2 в рецепторному білковому комплексі MD-2 / TLR4, блокування каскаду ангіогенезу і прометастазної активності металопротеїназ навколо пухлинної клітини. Айлів сприяє інгібуванню інвазії, міграції та утворення колоній ракових клітин.
  4. За рахунок аутофагії і параптоза, викликаних впливом ліпопептидів Bacillus subtilis на пухлинну клітину, ракові клітини показують виникнення конденсації і маргіналізації хроматину, ядерного розкладання, набухання мітохондрій, ендоплазматичного ретикулуму, а також цитоплазматичних вакуолей.

Механізм підвищення загальної резистентності організму реалізується декількома шляхами. Ilive® проявляє противірусну, антибактеріальну, протигрибкову дію, пригнічує розвиток бактеріальних і грибкових біоплівок в організмі людини, протистоїть легеневій емболії, має виражену імуномодулюючу, противодіабетичну, протизапальну, антихолестеринову, тромболітичну та репаративну активності.

  1. Дія проти вірусів реалізується за рахунок проникнення ліпопептидних сурфактантів Ilive® в ліпідний бішар вірусу, що призводить до повної дезінтеграції оболонки. Її відсутність пояснює втрату вірусної інфекційності.
  2. Противогрибкова активність реалізується як за рахунок проникнення ліпопептидних сурфактантів Ilive® в ліпідний бішар грибка з подальшим порушенням проникності мембрани для ключових електролітів, так і за рахунок пригнічення глюкансінтази, зниження синтезу каллози клітинної стінки грибка, індукції апоптозу, розриву ланцюгів ДНК і каспаз-подібної активності. Ліпопептиди Ilive® також інгібують АТФазу мітохондріальної мембрани грибкової клітини і, таким чином, пригнічують її активність.
  3. Тромболітична активність ліпопептидних сурфактантів Ilive® обумовлена ​​посиленням активації проурокінази, що приводить до конформаційних змін в плазміногені, посилення плазмового лізису згустку, запобігання агрегації тромбоцитів, пригнічення утворення додаткових фібринових згустків, а також посилення фібринолізу з полегшеною дифузією фібринолітичних агентів. Ліпопептиди Ilive® мають переваги перед іншими тромболітичними агентами, оскільки вони мають менше побічних ефектів; отже, сурфактини Ilive® мають потенціал для довгострокового використання в якості тромболітичних агентів, що руйнують кров’яний згусток.
  4. Пригнічення мікробної адгезії і утворення біоплівок відбувається за рахунок проникнення ліпопептидів Ilive® в ліпідний бішар бактеріальної клітини з подальшим порушенням проникності мембрани для ключових електролітів, що реалізується за допомогою можливості ліпопептидних сурфактантів Ilive® до зменшення поверхневого і міжфазного натягу. Сурфактанти впроваджуються в ліпідний бішар бактерії, солюбілізують рідку фосфоліпідну фазу, хелатирують одновалентні і двовалентні катіони і змінюють проникність мембрани шляхом утворення пор і її розчинення за допомогою механізму, подібного механізму дії миючих засобів.
  5. Протизапальні ефекти проявляються за рахунок ослаблення активації ядерного чинника-κB (NF-κB), який бере участь у сигнальних шляхах механізмів запалення.
  6. Імуномодулююча дія проявляється за рахунок стимуляції вироблення ендогенного інтерферону.
Рекомендації щодо застосування

Ilive® може бути рекомендований в якості допоміжного засобу в комплексній терапії онкологічних захворювань та для профілактики при ризику розвитку злоякісних новоутворень: нейроонкології, колоректального раку, раку легенів, раку молочної залози, меланоми, раку печінки, мієломи, раку передміхурової залози, яєчників, тіла матки та інших видів.

Ilive® сприяє загальному зміцненню організму, підвищенню імунітету під час хіміотерапії, променевої терапії, брахітерапії, до та після оперативних втручань.

Завдяки унікальній нанотехнології, Ilive® виявляє здатність знаходити, розпізнавати ракові клітини в організмі, вибірково і ефективно взаємодіяти з їх негативно зарядженими мембранами при посередництві позитивно заряджених комплексів ліпопептидних сурфактантів Ilive® з іонами кальцію. Це дозволяє впливати безпосередньо на пухлину, не ушкоджуючи здорові тканини.

На відміну від зв’язування з Толл-подібними рецептороми (які здатні змінити свою зв’язуючу здатність до лікарських засобів, завдяки різноманітним мутаціям в пухлинних клітинах), подвійний загальний механізм дії композиції Ilive® припускає, що мутації не можуть перешкодити протипухлинній дії і призвести до вироблення несприйнятливості до засобу.

Спосіб застосування

Дорослим і дітям з 12 років по дві капсули на добу за 30 хвилин до їжі або прийому лікарських засобів протягом 20 днів. Курс повторюють після 10-денної перерви. Рекомендована кількість курсів – шість разів на рік. В інших випадках строки та кратність застосування необхідно узгоджувати з лікарем індивідуально.

Після хірургічного втручання курс Ilive® починають через 7-10 днів незалежно від призначення курсів хіміо – або променевої терапії.

При консервативному лікуванні при проведенні хіміотерапії прийом Ilive® оптимально починати за 7-14 днів до початку застосування хіміотерапевтичних препаратів; можна застосовувати Ilive® одночасно з проведенням хіміотерапії та після її закінчення, однак не слід застосовувати препарати в один день.

Рекомендовано під час проходження курсу Ilive® дотримуватися спеціальної дієти: знизити кількість швидких вуглеводів в їжі; збільшити кількість овочів, вживати багато рідини.

Застереження при застосуванні

Не слід перевищувати рекомендовані дози. При перевищенні дозування в якості побічного ефекту можуть з’явитися такі грипоподібні симптоми як: озноб, підвищення температури тіла, больові відчуття в області суглобів і м’язів, особливо при захворюванні на ревматизм, підвищене потовиділення, прискорене серцебиття; можливі больові відчуття в місці локалізації пухлини, короткочасне підвищення сонливості. Повністю не виключається ризик прояву незначних алергічних реакцій. Зазначені симптоми проходять самостійно і не вимагають відміни Ilive®. З обережністю слід застосовувати засіб при аутоімунних захворюваннях і зниженому згортанні крові. Застосування Ilive® при вагітності та у дітей до 12 років не вивчалось. Не досліджено вплив біодобавки на здатність до керування транспортними засобами і роботі з механізмами. Ilive® може підвищувати чутливість гормональних рецепторів, тому при одночасному застосуванні з Ilive® слід контролювати дозування гормональних препаратів.

Несумісність.

Не слід застосовувати Ilive®з алкоголем, який може знизити дію засобу; також з іншими імуномодуляторами через непередбачуваність взаємодії.

Протипоказання.

Гостра та хронічна ниркова недостатність, підвищена чутливість до компонентів Ilive®.

Форма випуску

Тверді желатинові капсули кишковорозчинні по 10 у блістері, по 4 блістери в картонній коробці. Не є лікарським засобом.

ТУ У 10.8-33558748-005:2017

Умови зберігання та термін придатності

Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці, сухому, захищеному від сонячних променів приміщенні при температурі від 2 ° С до 25 ° С. Дата виробництва вказана на упаковці. Термін придатності – 3 роки з дня виготовлення.

Виробник

ТОВ «Фармацевтична компанія «Елемент здоров’я», Україна, 03062, м. Київ, вул. Естонська, д. 120, тел. (044) 364-86-03, 098-522-03-03, 095-872-03-03

Ilive® розроблений «НДВ ЛБ Біотех» м.Київ

Знайти в аптеках вашого міста
Для вибору аптеки у вашому місті перейдіть за посиланням